benzer olarak

1. analogously 2. alike (adv.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • berber berbere benzer ama başın Allaha emanet — kendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bakışım — is. 1) İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri 2) mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kuşak — is., ğı 1) Bele sarılan uzun ve enli kumaş Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra... Y. K. Karaosmanoğlu 2) Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ 3) gök b. Yeryüzünde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şakır şakır — is. 1) Sürekli olarak yağan yağmurun, ötüşen kuşların veya buna benzer hoşa giden şeylerin çıkardığı ses 2) zf. Bu sesi çıkararak (yağmak, ötmek vb.) Yağmur hâlâ şakır şakır yağıyor. T. Buğra 3) zf. Kolaylıkla, iyi bir biçimde, akıcı olarak Şakır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kaçıkça — sf. 1) Kaçığa benzer, biraz deli gibi, deliye benzer Arkadaşımın, kaçıkçadır, sözü kadının bakışlarını ve davranışını açıklamaya yetiyordu. E. Bener 2) zf. Biraz kaçık olarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • AVRUPALILAŞMAK — Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bilezik — is., ği 1) Genellikle altın, gümüş vb. elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halka Saçları o kalın altın bilezikler gibi yaldız sarısına boyalıdır. M. Ş. Esendal 2) İki borunun ucunu birleştirmeye yarayan halkaya benzer parça Sonra… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • böcek — is., ği, hay. b. 1) Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere 2) Istakoza benzer, uzunluğu 30 40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • börülce — is., bit. b. 1) Fasulyeye benzer bir bitki (Vigna sinensis) 2) Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve göbeği koyu benekli tohumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • camsı — sf. 1) Cam gibi saydam, cama benzer 2) is., coğ. Yerin içinden yüze çıkan erimiş sıcak maddelerin, soğuma sırasında billurlaşmayıp biçimsiz olarak katılaşmış durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.